Wstęp.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową zarzadzanieprojektami.online przez Kazimierscy Sp.J.. Polityka prywatności zawiera także regulacje dotyczące plików „Cookies”.

Ochrona danych osobowych.

Przywiązujemy dużą uwagę do ochrony danych osobowych oraz prywatności naszych Klientów i osób korzystających ze strony internetowej. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej. Dane osobowe jak również inne zebrane przez nas dane Klientów oraz Użytkowników strony internetowej, przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej zgody. Robimy to wyłącznie w określonym celu oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z:

 • Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204),
 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Zabezpieczenie danych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych. Nasza Witryna została wyposażona w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować przesyłane dane pomiędzy użytkownikiem strony internetowej a serwerem, do którego wysyłane są informacje i dane na temat użytkownika.

Zakres przetwarzania danych.

Przetwarzamy następujący zakres danych:

 • Imię i Nazwisko,
 • Nazwa firmy,
 • Adres zamieszkania/siedziby, adres do korespondencji,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Numer NIP.

Administratorem Danych Osobowych są Kazimierscy Sp.J. z siedzibą w Izabelinie (05-080), ul. Krótka 32. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o naszej ofercie i promocjach. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane min. uprawnionym organom (na podstawie odpowiednich przepisów prawa), czy też kurierowi w celu dostarczenia przesyłki. Dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich modyfikacji, poprawiania i usunięcia. W tym celu prosimy o przesłanie informacji na adres Administratora Danych z dopiskiem „Dane Osobowe”.

Czym są pliki „cookies”.

Pliki „cookies” (zwane również ciasteczkami) to małe pliki tekstowe składające się z szeregu liter i cyfr wysyłane przez odwiedzaną stronę internetową. Zapisywane są na urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, tablecie, z którego Państwo korzystają podczas przeglądania strony internetowej.

Pliki „cookies” nie zawierają danych identyfikujących Użytkowników, a na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. W plikach „cookies”, znajdują się różne natomiast informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej Witryny. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył, dzięki temu wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji użytkownika. Pliki „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanej do przeglądania stron internetowych. Dzięki nim możemy np. dowiedzieć się, czy dany komputer już odwiedzał stronę. Dane pozyskane z plików „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji na naszej stronie.

Charakter wykorzystywanych przez nas plików „cookies”.

 • Stałe pliki „cookies” są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej.S łużą do przechowywania informacji np. w celu uwierzytelnienia w ramach Witryny co znacznie przyspiesza i ułatwia korzystanie z naszej strony. Stałe pliki „cookies” mogą pozostawać na komputerze dni, miesiące a nawet lata lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
 • Tymczasowe pliki „cookies” (sesyjne) są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, z której Państwo korzystali podczas przeglądania naszej strony.
 • „Funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • Pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny;
 • Pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych– (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. są zamieszczane w Państwa urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od Kazimierscy Sp.J.. Nasz rola ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku, które korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie Informacje te pozyskuje i zarządza nimi wyłącznie podmiot zewnętrzny, a nie Kazimierscy Sp.J..

Jak wyłączyć pliki „cookies” w przeglądarce?

Każdy użytkownik Internetu może decydować jakie pliki „cookies” chce używać. Może je dostosować do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików „cookies” lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej, z której korzysta. Jednak wyłączenie stosowania „cookies” może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszej Witryny, w szczególności tych wymagających logowania do naszej Witryny.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać te informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików „cookies” w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zmiany dotyczące polityki prywatności.

Wszelkie zmiany w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w niniejszej polityce prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie klientów i użytkowników poprzez opublikowanie nowej wersji w Witrynie. W takim przypadku po skorzystaniu z Witryny ponownie zostanie Państwu wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania „cookies” za pośrednictwem serwisu.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach „cookies” to wejdź na stronę wszystkoociasteczkach.