Szkolenie zarządzanie projektami2018-01-09T23:17:06+00:00

.Szkolenie zarządzanie projektami – stacjonarne

Dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające czuć się swobodnie w środowisku projektowym.

Projekty towarzyszą nam każdego dnia. Nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym.

Umiejętność efektywnego poruszania się w ich środowisku staje się jedną z podstawowych kompetencji większości pracowników.

I dlatego proponujemy Ci:

Intensywny, poprzedzony analizą Twoich potrzeb, warsztat z zarządzania projektami, który ma dwa podstawowe cele:

 • poznawczy – przekazanie lub uporządkowanie oraz rozszerzenie wiedzy na temat zarządzania projektami i umiejętności poruszania się w środowisku projektowym

 • praktyczny – ugruntowanie zdobytej wiedzy w trakcie realizacji ćwiczeń na „żywych” projektach

szkolenie zarządzanie projektami

Dzięki temu warsztatowi bez obaw wypłyniesz
na głębokie wody zarządzania projektami.

szkolenie zarządzanie projektami

Dlaczego ten warsztat jest przydatny:

 • pozwala poznać zarządzanie projektami od podszewki

 • umożliwia przećwiczenie zdobytej wiedzy w praktyce (ponad 50% czasu trwania warsztatu to praca projektowa)

 • umożliwia wprowadzenie spójnego rozumienia środowiska projektowego i sposobów poruszania się w nim przez pracowników Twojej firmy

 • pozwala praktycznie zweryfikować, czy Twoje projekty są dobrze prowadzone i wprowadzić niezbędne korekty

 • daje potrzebny czas na właściwe przepracowanie założeń projektu i dobre zaplanowanie jego realizacji

Do kogo ten warsztat jest adresowany:

 • małe i średnie firmy, które powoli przestają sobie radzić z intuicyjnym zarządzaniem projektami

 • zespoły zadaniowe lub projektowe, które mają za zadanie wdrożyć nowe rozwiązanie i chcą zdobyć wiedzę jak to efektywnie zrobić

 • osoby, które chcą zrozumieć, dlaczego metodyczne zarządzanie projektami jest lepsze od intuicyjnego

 • początkujący kierownicy projektów i/lub osoby delegowane do realizacji projektów

szkolenie zarządzanie projektami
szkolenie zarządzanie projektami

Jakie problemy będzie Ci po nim łatwiej rozwiązywać:

 • zbyt długi czas realizacji nowych inicjatyw i zmian

 • niepewność czy wprowadzanie zmiany w firmie się opłaci

 • niezweryfikowane pomysły idą do realizacji i zdarza się, że tracimy czas i pieniądze

 • brak pewności, czy zdążymy na oczekiwany termin

 • niewłaściwy dobór zasobów do projektu, bo nie wiemy kto i co jest nam naprawdę potrzebne

 • plan projektu nigdy nie odpowiada rzeczywistości

Po warsztacie będziesz potrafił m.in.:

 • zweryfikować czy pomysł na projekt ma sens biznesowy

 • określić mierzalne cele projektu i przygotować uzasadnienie biznesowe jego realizacji

 • dobrać właściwe osoby do realizacji projektu

 • zaplanować projekt zgodnie z potrzebami i sztuką projektową

 • właściwe wykorzystywać narzędzia i dokumentację w pracy projektowej

 • zarządzać zakresem projektu

 • zarządzać ryzykiem i zagadnieniami projektowymi

 • zarządzać budżetem

 • dobrze komunikować się z interesariuszami projektu wewnątrz i na zewnątrz projektu

 • przekazać produkt projektu właścicielowi biznesowemu

szkolenie zarządzanie projektami

Czego się nauczysz?:

1.  Co to takiego to zarządzanie projektami? Kilka słów tytułem wstępu.

 • Podstawowe pojęcia, bez których ani rusz.
 • Skąd się biorą projekty?
 • Dlaczego projekty się nie udają?
 • Zalety podejścia projektowego.
 • Dlaczego doskonałość w codziennych działaniach nie przekłada się na skuteczne prowadzenie projektów?
 • Zmiana a projekt.
 • Kluczowe charakterystyki projektu.

2.  Jak wystartować, aby zmaksymalizować szansę na sukces? Inicjowanie.

 • Dlaczego tworzymy założenia projektu?
 • Jakich informacji potrzebuję, żeby dobrze zainicjować projekt?
 • Jak właściwie określić cele, dla których realizowany jest projekt?
 • Po co mi to uzasadnienie biznesowe i jak je przygotować?
 • Czy realizacja projektu stanowi ryzyko dla firmy?
 • Od czego zależy sukces w realizacji projektu?
 • Jak wykorzystać fakt, że to ludzie robią projekty?

3.  Jak uniknąć pułapek złego zarządzania ludźmi? To ludzie robią projekty!

 • Czym powinien charakteryzować się dobry kierownik projektu?
 • Czy możliwe jest stworzenie idealnego zespołu projektowego?
 • Jak skutecznie motywować zespół projektowy?
 • Świadome przywództwo, czyli jak elastycznie zmieniać swój styl w zależności od potrzeb.
 • Bez komunikacji nie ma kołaczy. Jak mówić, żeby usłyszeć?
 • Konflikt – nie taki straszny jak go zrozumiesz.

4.  Jak sobie dobrze ułożyć życie w projekcie? Planowanie.

 • Dlaczego struktura projektu jest ważna dla jego powodzenia?
 • Jak zbudować efektywny zespół projektowy?
 • Jak „wykorzystać” Sponsora i Właściciela biznesowego?
 • Jak zapewnić sobie dostępność pracowników do projektu?
 • Cechy dobrego planu.
 • Jak przygotować plan projektu, który zapewni komfort pracy i obroni się przed Sponsorem?
 • Jakie informacje o projekcie pomagają go dobrze „sprzedawać” w firmie?

5.  Jak ogarnąć rzeczywistość, gdy otoczenie nie zawsze chce pomóc? Realizacja.

 • Ufaj, ale kontroluj.
 • Jakie narzędzia pomogą skutecznie monitorować realizację projektu?
 • Jak zarządzać ryzykiem projektowym by spać spokojniej?
 • Jakoś czy jakość – o to jest pytanie?
 • Zmiany w projekcie to chleb powszedni. Jak nie dać się pogrzebać pod nimi?
 • Dlaczego dobry raport statusowy to przydatne narzędzie?
 • Jak przygotować i poprowadzić efektywne spotkanie statusowe?

6.  Po owocach nas poznacie! Zamykanie.

 • Jak przygotować projekt do zamknięcia?
 • Jak zmierzyć korzyści biznesowe, czyli operacja się udała, ale co z pacjentem?
 • Jak zamknąć projekt, aby niczego ważnego nie pominąć?

Założenia organizacyjne i metodyczne.

 • zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w kilkuosobowych grupach co ułatwia aktywizację uczestników,
 • część teoretyczna prowadzona jest w formie wykładu interaktywnego z wykorzystaniem prezentacji, konkretnych problemów do rozwiązania,
 • wykorzystujemy „żywe projekty”, które są realizowane przez zamawiającego, bądź przykładowe, praktyczne case-study zbudowane w oparciu o historyczne projekty realizowane przez trenera.